LBK beholder sine tre point efter ankesag 

DBUs Disciplinærudvalg tildelte den 22. september Lyngby Boldklub en bøde på 75.000 kroner og fratrak klubben tre points i Superligaen. Den kendelse er nu omstødt af DBUs Appeludvalg, idet Lyngby Boldklub ikke bliver fratrukket de tre point. I stedet bliver klubben tillagt en tillægsbøde på 25.000 kr.

- Appeludvalget bemærker, at de forhold, der nu foreligger til bedømmelse, er begået forud for Disciplinærudvalgets kendelse af 1. juni 2011. Der er således ikke tale om gentagelsestilfælde i strafferetlig forstand. Gentagelsestilfælde forudsætter, at man er straffet, og derefter begår ny lovovertrædelse. Først derved bliver den særlige strafskærpelse, som et gentagelsestilfælde kan udløse, aktuel, skriver udvalget i sin kendelse, og uddyber:

 

- Det foreliggende tilfælde skal derimod strafferetligt bedømmes således, at Lyngby Boldklub A/S for Kim Aabech-sagen og den nu foreliggende sag straffes med den sanktion, som en samtidig påkendelse af begge sager ville have medført. Straffen i den foreliggende sag skal således udmåles som en tillægsstraf.

 

- På den baggrund finder Appeludvalget, at Lyngby Boldklub A/S udelukkende skal straffes med en tillægsstraf af en bøde på 25.000 kroner, som blandt andet fastsættes efter at have lagt vægt dels på de hensyn, der er anført af Disciplinærudvalget selv i dets kendelse i sidste måned, dels på at Lyngby Boldklub A/S har forbedret sine forretningsgange vedrørende indgåelse af spillerkontrakter, herunder omlagt ansvaret for indgåelse af spillerkontrakter, oplyser DBU.dk.

Relaterede artikler:

22-09-2011 Lyngby BK fratrækkes tre point

Del på facebook Mail denne side Udskriv denne side

Superliga

Kampoversigter

Medaljeoversigt

Klubfordeling

Træneropsigelser

Træner siden

Bundesliga

Klubberne

Medaljeoversigt

Klubfordeling

Træneropsigelser

Træner siden

Premier League

Klubberne

Medaljeoversigt

Klubfordeling

Manageropsigelser

Manager siden

Til salg

LigaFodbold.dk

8653 Them


Læs mere